Gmina Iwaniska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

„Nowy zawód mam – program aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej”

Get Adobe Flash player

Realizator projektu

Gmina Iwaniska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska
tel/fax 15 8601203

    W dniu 31 maja 2012r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwaniskach odbyło się spotkanie informacyjno promocyjne w ramach realizowanego przez Gminę Iwaniska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach Projektu pn. „Nowy zawód mam – program aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej”.
   Spotkanie miało na celu zaprezentowanie zakwalifikowanym na ten rok uczestniczkom, dotychczasowych osiągnięć w ramach realizowanego przedsięwzięcia oraz założeń na rok 2012.
    Celem głównym działań jest uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych przez bezrobotne kobiety, będące klientami pomocy społecznej.
 W bieżącym roku zostało zaplanowane objęcie wsparciem w ramach realizowanego projektu 11 kobiet.
    Na spotkaniu panie wypełniały dokumenty, które wchodzą w skład dokumentacji realizowanego projektu.


Dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. wsparcie psychologiczne,
  2. doradztwo zawodowe,
  3. kurs zawodowy: fryzjer.
  4. wyjazdy integracyjno-edukacyjne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie: Poddziałanie 7.1.1.„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej„.

logo KAPITAL LUDZKI

UEEFS L-kolor

 logo sbrr kolor

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Statystyka odwiedzin

Odsłon : 44841