Gmina Iwaniska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

„Nowy zawód mam – program aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej”

Get Adobe Flash player

Realizator projektu

Gmina Iwaniska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska
tel/fax 15 8601203

W dniu 16 kwietnia 2012 w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach został podpisany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach: Panią Marię Sewrwinowską oraz Skarbnika Gminy Panią Barbarę Mroczkowską Aneks do  Umowy Ramowej Projektu systemowego: „Nowy zawód mam-program aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie: Poddziałanie 7.1.1.„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej„.

logo KAPITAL LUDZKI

UEEFS L-kolor

 logo sbrr kolor

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Statystyka odwiedzin

Odsłon : 44839